Súťaže o Čistička vzduchu

Súťaž o čističku vzduchu Rohnson R

Súťaž o čističku vzduchu Rohnson R

ukončeno Mall

Súťaž o čističku vzduchu Rohnson R-9400 Fresh Air Odpovedzte na súťažnú otázku: Akú hlučnosť v dB má čistička v nočnom režime? Zo všetkých správnych odpovedí vylosujeme 1 výhercu,...


Ďalšie súťaže