NOVÁ Súťaž HRAJ o LETNÝ BALÍČEK CEDRALEXU A DETRALEXU

NOVÁ Súťaž HRAJ o LETNÝ BALÍČEK CEDRALEXU A DETRALEXU! ZRÁTAJ POČET CEDRALEXOV VO VIDEU. Podmienky súťaže: Napíš do komentára počet CEDRALEXOV. ... Vyberieme 2 výhercov. Koniec súťaže je v stredu 12. 08. 2020 DETRALEX tbl film 60 je liek na perorálne použitie. Pred použitím si pozorne prečítajte písomnú informáciu pre používateľa a poraďte sa lekárom alebo lekárnikom. Vždy užívajte liek presne tak, ako je uvedené v písomnej informácii a ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

ukončeno Vaša lekáreň

Ísť na stránku súťaže

Podobné súťaže