NOVÁ Súťaž o NOVEMBROVÝ BALÍČEK

NOVÁ Súťaž o NOVEMBROVÝ BALÍČEK Udržiavať si dobrú pamäť je niekedy náročné. Obzvlášť v tomto období. K udržaniu dobrej pamäte a doplneniu potrebných vitamínov Vám dopomôže náš NOVEMBROVÝ BALÍČEK v ktorom nájdete ACUTIL® výživový doplnok . Do su´tˇazˇe sa zapoji´te jednoducho, stacˇi´ ak splni´te podmienky nasˇej su´tˇazˇe: ... PODMIENKY SU´TˇAZˇE: Like na pri´spevok. Sledovanie profilu Vasˇa Leka´renˇ. Označenie priateľa. Koniec su´tˇazˇe je 15.11.2021. Vyberieme 2 výhercov. Podmienky su´tˇazˇe su´ uverejnene´ na stra´nke vasalekaren.sk

ukončeno Vaša lekáreň

Ísť na stránku súťaže

Podobné súťaže