? Súťaž S VAŠOU

? Súťaž S VAŠOU ? ? Pravidelné cvičenie prispieva v oblasti duševného a telesného zdravia, okrem toho nám cvičenie pomáha pri procese chudnutia a formovania postavy. Fyzická aktivita taktiež zlepšuje pamäť a kognitívne funkcie. Poďme si teda zacvičiť SPOLU! Pridaj do komentára fotku z nášho cvičenie a vyhraj skvelý balíček na podporu tvojho zdravia! ... PODMIENKY SU´TˇAZˇE: Like na pri´spevok. Sledovanie profilu Vaša Lekáreň. Pridanie fotky z cvičenia. Koniec su´tˇazˇe je 26. 2. 2021. Vyberieme 1 výhercu. Podmienky su´ťazˇe su´ uverejnene´ na stra´nke vasalekaren.sk https://youtu.be/FXzhn2pPEB0

ukončeno Vaša lekáreň

Ísť na stránku súťaže

Podobné súťaže