UŇUJEME NA PODVOD SO SúťažOU NA FACEBOOKU

UPozorŇUJEME NA PODVOD SO SúťažOU NA FACEBOOKU Na sociálnych sieťach sa šíri falošná stránka, ktorá vyzýva na zapojenie do súťaže o 5 000 eur v našom mene. Ide o podvod, preto vás prosíme o obozretnosť. V žiadnom prípade nevypĺňajte vaše osobné údaje a citlivé informácie ako sú prihlasovacie údaje do internetbankingu alebo číslo platobnej karty. ... Ak ste tak náhodou urobili, prosíme, bezodkladne kontaktujte Klientske centrum 0850 111 888. Každá skutočná súťaž, ktorú vytvárame, obsahuje link na súťažné pravidlá a je uvedená na oficiálnych profiloch Slovenskej sporiteľne označených modrou značkou. Ďakujeme za pochopenie.

ukončeno Slovenská sporiteľňa

Ísť na stránku súťaže

Podobné súťaže