Vyhrajte 2x li´stky na Grape pod mostom

Vyhrajte 2x li´stky na Grape pod mostom
Štítky: Koncert Zážitok

Vyhrajte 2x li´stky na Grape pod mostom, kde va´m zarepuje Tommy Cash! Napi´sˇte na´m do komenta´ra, prečo by ste na festival mali ísť práve vy a my vy´hercu s doprovodom posˇleme na koncert tohto vy´stredne´ho a rebelantske´ho umelca z Esto´nska uzˇ tento piatok 23.7.2021. Zˇrebujeme v piatok ra´no, drzˇi´me palce a zˇela´me velˇa za´bavy!

ukončeno Suzuki

Ísť na stránku súťaže

Podobné súťaže